...

Windykacja – w jaki sposób możemy Ci pomóc?

W ramach postępowań egzekucyjnych możemy m.in.:

  • składać wnioski o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu;
  • występować o dalszy tytuł wykonawczy;
  • przygotowywać (jak również składać) wnioski o wszczęcie egzekucji;
  • reprezentować Uczestników postępowania egzekucyjnego w charakterze pełnomocników Uczestników postępowania, aby należycie dbać o interesy naszego Klientów;
  • przygotowywać powództwa przeciwegzekucyjne;
  • przygotowywać skargi na czynności Komornika Sądowego;
  • prowadzić rozmowy ugodowe z Wierzycielami.