...

Upadłość – w jaki sposób możemy Ci pomóc?

W ramach postępowania upadłościowego w szczególności:

  • konstruujemy wnioski o ogłoszenie upadłości dotyczące przedsiębiorców, jak również konsumentów;
  • przygotowujemy zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości, jak również zaskarżamy listy wierzytelności;
  • reprezentujemy Strony w toku postępowania upadłościowego;
  • składamy wnioski dotyczące orzeczenia zakazu działalności gospodarczej;
  • reprezentujemy w postępowaniu sądowym w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • w razie potrzeby dążymy do ustanowienia rady wierzycieli i bierzemy czynny udział w jej posiedzeniach w charakterze pełnomocnika.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej,  skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.