...

Spółki – w jaki sposób możemy Ci pomóc?

Nasza pomoc prawna dotyczy przygotowywania umów spółek wraz z niezbędną dokumentacją, by Wspólnicy mogli bezproblemowo zarejestrować swoją spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym lub przekształcić już istniejącą w inny podmiot.

Świadczymy również pomoc prawną przy rejestracji spółek w trybie S24. 

Dodatkowo oferujemy przedsiębiorcom również kompleksową obsługę prawną, w tym m.in.:

  • bieżącą obsługę prawną;
  • pomoc prawną przy dokonaniu wpisu oraz jego zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • zakładanie spółek;
  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • prowadzenie spraw egzekucyjnych.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły,  skontaktuj się z nami.