...

Prawo pracy – w jaki sposób możemy Ci pomóc?

Nasza pomoc prawna dotyczy nie tylko przygotowania lub weryfikacji dokumentacji pracowniczej, ale również reprezentacji zarówno pracowników, jak również pracodawców w sporach sądowych, w tym m. in.:

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy;
  • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia;
  • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy;
  • w sprawach dotyczących kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczeń z tym związane.