...

Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym.

Jednakże osoby, które zamierzają rozpocząć działalność właśnie w takiej formie, dość często decydują się na to, by jednocześnie objąć funkcję członka zarządu w swojej spółce.

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, iż osoby, które nie mają żadnego wsparcia prawnego przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru formy prowadzenia swojej działalności gospodarczej, nie zdają sobie sprawy z tego, iż w określonej sytuacji reprezentanci spółki z o.o. za jej zobowiązania mogą ponosić odpowiedzialność całym swoim majątkiem, bowiem jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Jeżeli członek zarządu zostanie pozwany za zobowiązania spółki z .o.o., to aby uwolnić się od tego typu odpowiedzialności, w postępowaniu sądowym powinien wykazać, że:

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo
  • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

O tym, kiedy powinien zostać złożony wniosek o ogłoszenie upadłości oraz o konsekwencjach braku jego złożenia możesz dowiedzieć się z mojego innego wpisu – Jakie są konsekwencje braku złożenia wniosku o ogloszenie upadłości?

Jeżeli nie wiesz, czy powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, możesz się ze mną skontaktować.